Những việc nên làm khi lên chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu


Lễ Vu Lan vào ngày chính là rằm tháng 7 từ lâu được coi là ngày lễ báo hiếu của con cái đối với ông bà, cha mẹ. Trong ngày này, lên chùa được coi là một hoạt động chính, quan trọng không thể bỏ qua. Tìm hiểu để xác định mình nên làm gì khi […]